Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Boys and Girls Basketball @ Layton this Friday